Neoprénové nohavice Long John

Neoprénové bundy

Neoprénové topánky

Plávacie vesty

Prilby

Pádla

Suché vaky

Záchranné laná - Hádzačky

Karabíny

Nafukovacie kánoe pre 2 až 3 osoby (Baraka, Orinocco)

Kajaky

Aj dobrú náladu vieme požičať 🙂

CENNÍK SLUŽIEB