Řeka Salza a okolí – podrobné a praktické informace nejen pro vodácký výlet

Řeka Salza a okolí - podrobné a praktické informace nejen pro vodácký výlet

Řeka Salza – jen málokterý vodák o ní ještě neslyšel. Nachází se v severním Štýrsku a dělí svým tokem pohoří Hochschwab a Göstlingské alpy. Její pramen se nalézá nedaleko poutního místa Mariazell pod horou Ulreichsberg ve výšce asi 1800 m n. m. Dlouhá je 80 km a ústí do řeky Enns. Průzračnou vodu jako je zde, již najdete jen málokde

Od pramene až po vesnici Gusswerk má Salza podobu spíše potoku, tedy je pro vodáky nezajímavá. Od Gusswerku až po soutok s Enns ale čeká na vodáky 60 km nezapomenutelných zážitků v několika úsecích.

OBVYKLE SPLAVOVANÉ ÚSEKY SALZY

Gusswerk – přehrada Prescenyklause (Klausgraben)

Za vesnicí Gusswerk začíná první, méně známý úsek s obtížností WW I–II dlouhý 15 km. Bývá sjízdný do června nebo po deštích. Salza tu nejprve kopíruje silnici, ale po pár kilometrech se odpojí a dále se klikatí nádherným kaňonem. V kaňonu je spousta míst, kde voda naráží kolmo na občas podemleté skály a pozor je třeba dávat také na spadané stromy ve vodě. Do kaňonu vede i pěší turistická cesta s krátkou ferratou okolo řeky. Výstupním místem je vesnička Weichselboden nebo přehrada Prescenyklause.

Přehrada Prescenyklause – splavování dřeva

Vzdutí je dlouhé 1,2 km a maximální hloubka je 7,2 m. Přehradní zeď je 47,5 m dlouhá, 8,5 – 15 m široká a 9 m vysoká. Dva postranní otvory sloužily pro splavování dřeva, prostřední jako regulace vysokého stavu vody. Pokud byly otevřeny oba postranní splavovací kanály, teklo v Salze až o 17 m3/s více vody a stoupla o více než metr. Za 3,5 hodiny byla přehrada prázdná, ale za dalších 24 hodin se většinou opět naplnila.
V údolí Salzy se dřevo těžilo hlavně k pokrytí enormní potřeby dřeva na získávání oceli v Eisenerzu. Těžba dřeva v údolí Salzy sahá až do roku 1373. První přehrada sloužící k splavování dřeva byla vybudována v roce 1750 poblíž Gusswerku. Prescenyklause, jak ji známe dnes, byla postavena v letech 1841–1848 poté, co původní dřevěná přehrada stojící na tomto místě zchátrala. V roce 1954 bylo splavování ukončeno. V letech 1985–1987 byla přehrada zesílena a byl postaven dodatečný tunel se dvěma turbínami po levém břehu, které dnes vyrábí elektřinu pro město Mariazell. Díky tomuto tunelu bylo možno ponechat přehradu v původním stavu.

Palfauská soutěska je překrásným místem / F: Stefan Leitner

Palfauská soutěska je překrásným místem / F: Stefan Leitner

Respektujte Salzaline

Salzaline začíná pod přehradou Prescenyklause a končí až u soutoku s Enns. Pokud se rozhodnete zaparkovat auto na této části řeky, musíte si zakoupit parkovací lístek v jednom z partnerských míst Salzaline – například v Penzionu Black Sheeps Adventures ve Wildalpenu (česky a slovensky mluvící majitelé, www.black-sheeps.eu). Lístek umožňuje parkovat na vyznačených parkovištích Salzaline (neplatí se žádné další poplatky). Parkování bez něj je pokutováno. Vybrané poplatky jsou investovány do rozvoje infrastruktury (parkoviště), vybudování záchodů, sprch, odpočinkových míst kolem Salzy, ale také na udržování nástupních a výstupních míst. Salzaline je firma, která má v pronájmu pozemky kolem Salzy především od ÖBF (lesy Rakouska) a vylučuje tím možnost koupě těchto pozemků do osobního vlastnictví a případné znemožnění přístupu k řece pro veřejnost.

V roce 2019 se parkovné platí na 1, 3 nebo 5 dnů a je rozděleno na vozidla do 5 osob (podle délky parkovného 5, 13 nebo 20 € včetně DPH), minibusy pro 6 až 9 osob (10, 27, nebo 40 € včetně DPH) a autobusy nebo firemní vozidla (50, 135 nebo 200 € bez DPH). Aktuální info o cenách lze najít na www.salzaline.at (i v češtině).

Ještě doplníme, že rafty nad 3 osoby jsou v úseku Salzaline povinny mít v lodi alespoň jednoho guida s licencí IRF (International Rafting Federation).

Salzu si užijí i zkušenější vodáci, třeba kajakáři / F: Stefan Leitner

Salzu si užijí i zkušenější vodáci, třeba kajakáři / F: Stefan Leitner

Prescenyklause – Wildalpen

Tento úsek je dlouhý 16 km a čeká vás tu obtížnost WW I–III. Prvních 10 km teče řeka širším údolím s menším spádem a nádhernými výhledy na masiv Hochschwabu. Na tomto úseku potkáte méně turistů, řeka je spíše mělká, za malé vody na větších lodích jen obtížně splavná. Úsek je vhodný i pro děti a méně zkušené vodáky.

Posledních 6 km od nástupního místa Brunn se koryto řeky začne zužovat a řeka se mění v techničtější. Hlavně za nižšího stavu z vody trčí velké množství kamenů. Za větší vody pak vznikají solidní vlny a válce. Trošku techničtějším místem je Nachbargauerwalze – válec před kempem Nachbargauer, asi 3 km před Wildalpenem, kterému je možné částečně se vyhnout linií vlevo. Jízda tohoto úseku končí po přítoku potoka Hinterwildalpenbach v jednom z Wildalpenských kempů.

Populárním zpestřením plavby bývají skoky do vody / F: Black Sheeps Adventures

Populárním zpestřením plavby bývají skoky do vody / F: Black Sheeps Adventures

Perličkou na závěr je tzv. Heliwelli – válec, kde jsou každoročně pořádány závody v rodeu. A kdo by pořád neměl dost, může si sjet slalomovou trať ve Wildalpenu, kde určitě neunikne pohledům zvědavých diváků.

Wildalpenská voda

Za prvním silničním mostem přes Salzu, kde silnice přechází z pravého na levý břeh (bráno po proudu), si většina vodáků po levé straně všimne malých potůčků a vodopádů vtékajících do Salzy. Zde se nachází jeden z mnoha pramenů zásobujících Vídeň pitnou vodou – Kläfferquelle. Zajímavostí je, že voda je tak čistá, že se nemusí upravovat. Do Vídně teče akvaduktem s průtokem asi 5 m3/s, přebytečná pitná voda je pouštěna do Salzy. Denně do Vídně doteče přes 217 milionů litrů pitné vody (i z jiných pramenů). Systém dopravy je dlouhý 180 km a vodě cesta trvá 36 hodin. Chcete-li se dozvědět více, ve Wildalpenu se nachází muzeum, kde je vše srozumitelně popsáno (v němčině i angličtině). K prameni Kläfferquelle uvnitř hory se dá také dohodnout prohlídka. Více na www.gesaeuse.at/aktivitaet/klaefferquelle.

Wildalpen – ústí do Enns

Absolutně nejoblíbenější a zároveň nejsplavovanější úsek Salzy je dlouhý 22 km a jeho obtížnost je WW II–III. Obvyklý začátek je v jednom z Wildalpenských kempů. Během trasy se nabízí několik alternativních nástupních a výstupních míst, takže plavbu je možné i trochu zkrátit.

První (lehčí) část je ideální na rozpádlování. Po asi 6 km vtéká do Salzy v místě zvaném Fachwerk potok Lassing (viz dále). Za ním následuje pár mírnějších peřejí až k poslední peřeji před Lawinenschwall (lavinová peřej). Před touto peřejí je možnost si zpestřit jízdu linií vlevo (za malého stavu vody těžko přístupné) a sjet si Moosrutsche (mechovou skluzavku). Peřej Lawinenschwall doporučujeme vždy prohlédnout (zastavit na písečné pláži vlevo). Sjízdná je ze všech stran, pozor je třeba dávat na prostřední kameny, na které tlačí hlavní proud. Za velké vody se zde tvoří velké válce!

Populární je na Salze také Riverbug / F: Black Sheeps Adventures

Populární je na Salze také Riverbug / F: Black Sheeps Adventures

Po pár kilometrech následuje další vodácky oblíbené nástupní/výstupní místo zvané Petrus (mezi českými vodáky známé jako Galerka), odtud bývá hlavně v letních měsících řeka značně zhuštěna rafty místních agentur, doporučujeme tedy nasedat mimo frekventované časy (cca 10:00–11:00 a 14:00–15:00). Po pár stech metrech následuje velice pěkná peřej Stanglgraben. Salza se zde zúží a na chvíli nabere na vysoké rychlosti. Očekávat můžete hodně velké vlny. Další příjemnou zastávkou je pětimetrový skokánek u vodopádů Wasserlochklamm, jež nabízí možnost ochladit se skokem do studené Salzy, popřípadě zastavit se v restauraci na plněný brambor a jiné lokální dobroty.

Za dalších pár set metrů (po přítoku potoku z vodopádů na pravé straně) je třeba dávat si pozor v pravotočivé zatáčce a držet se na její vnitřní straně (tedy vpravo). Voda zde naráží na částečně podemletou skálu, které se na poslední chvíli špatně vyhýbá a nejedna loď už tu zůstala zaklíněná. V dalších kilometrech se začíná Salza zařezávat hlouběji do okolní krajiny a poslední výstupní místo před Palfauskou soutěskou je Erzhalden, Čechy hojně nazývané jako „Schody“. Zde platí nepsané pravidlo tří schodů – pokud z vody trčí pouze tři schody a méně, nedoporučuje se vjíždět do soutěsky!

Voda v Salze je tak čistá a průzračná, že se můžete klidně napít / F: Stefan Leitner

Voda v Salze je tak čistá a průzračná, že se můžete klidně napít / F: Stefan Leitner

Palfauská soutěska je nejkrásnějším místem na Salze, je potřeba však přidat na pozornosti. Skály jsou podemleté, občas se někde zasekne strom… Jsou zde i specifická místa, na která je za určitého stavu vody potřeba dávat pozor. Plavání se tu nedoporučuje, bývá zpravidla velmi dlouhé. Pokud se mu ovšem nedá vyhnout, je dobré se držet uprostřed v hlavním proudu a na břeh se vyškrábat až tam, kde se soutěska rozevře a nabídnou se větší a bezpečnější vracáky. V soutěsce je ještě jedna unikátní možnost skočit si z asi sedmimetrové skály. Zde ale pozor! Skákat musíte dostatečně daleko a pouze v případě, že je do vody dobře vidět a není zakalená. Při velké vodě se zde mohou zaseknout stromy a skočit naslepo by byl hazard se životem. V zakalené vodě také nejsou vidět hrany skal ukryté pod vodou.

Prvním možným výstupním místem za soutěskou je Saggraben (kemp s občerstvením). Pro ty, co ještě nemají dost, se nabízí možnost pokračovat dále až téměř po soutok s řekou Enns. Řeka již ubírá na obtížnosti a rychlosti díky přehradě na soutoku, ale nabízí nezapomenutelná panoramata pokračující malebné soutěsky. Většina vodáků vysedá v Saggrabenu, tudíž tento úsek je zaručená romantika bez lidí.

Další možnost výstupu je kemp Weiberlauf nebo pak poslední výstupní možnost – před soutokem s Enns – Krippau (před mostem na přehradě vpravo). Od kempu Weiberlauf k přehradě to chce ale dobré svaly, Salza už tady skoro neteče.

Pamatujte na bezpečnost

Salza je nádherná řeka vhodná pro širokou vodáckou veřejnost. Na své si tu přijde začátečník i profi vodák. Je však třeba za každých okolností myslet na bezpečnost a nepodceňovat vybavení ani stav vody. Na Salze působíme jako raftoví guidi již sedmou sezonu a bohužel neustále potkáváme vodáky bez přilby, bez vesty, bez neoprenu, jezdící za povodňového stavu s nulovou znalostí řeky a přeceňující vlastní zkušenosti. Právě v těchto případech se stávají fatální nehody. Proto prosíme, nikdy nepodceňujte řeku a jděte ostatním příkladem!

V orientaci na řece i okolo ní vám pomůže podrobný plán Salzy, který je kolem řeky všude k dispozici a před vyplutím byste si vždy měli ověřit také stav vody, dostupný on-line na www.ennskraft.at/system/web/pegelwerte.aspx?stelle=5&menuonr=50406231.

Ale pozor! Stav je měřen ve Wildalpenu. Před soutěskou přitéká do Salzy spousta dalších potůčků a řek, a proto je tento stav čistě orientační (po deštích obzvlášť) a neměla by podle něj být posuzována splavnost celé řeky, zejména jejích spodních úseků. Při pochybách se poraďte s místními vodáky, ti znají řeku nejlépe a rádi poradí.


UBYTOVÁNÍ A AKTIVITY

Řeka Salza a okolí - podrobné a praktické informace nejen pro vodácký výletMožnost ubytování
Československý penzion ve Wildalpenu nabízející i rafting, canyoning, Riverbug, kajak kurzy pro začátečníky a půjčovnu vodáckého vybavení. V zimě výuku lyžování.

Black Sheeps Adventures KG
Kühbachau 170
8924 Wildalpen
Tel.: +420 774 304 303 nebo +436 506 346 967
Email: info@black-sheeps.eu
www.black-sheeps.eu

Tipy na aktivity v okolí
Turistika v národním parku Gesäuse www.gesaeuse.at a v okolí Wildalpenu (Hochschwab), vodopády Wasserlochklamm, lesní koupaliště Hinterwildalpen, lesní sauna, termály Solebad Göstling an der Ybbs, Riverbug – www.black-sheeps.eu/sluzby/river-bug, odpočinek.

Řeka Salza a okolí - podrobné a praktické informace nejen pro vodácký výlet


SJÍZDNÉ PŘÍTOKY SALZY A ŘEKA ENNS

Hinterwildalpenbach

Schodkovitý potok (70 schodů výšky od 0,2 m do 3 m) z Hinterwildalpenu do Wildalpenu je dlouhý 6 km a obtížnost se udává jako WW II–IV v závislosti na vodě. Sjízdný je pouze za větší vody, tedy na jaře či po deštích. Připravte se na málo vracáků a málo možností na výstup. Některé schody jsou mírně poničené a tvoří sifóny, pod schody se tvoří válce nebo vývařiště. Potok je možné (nebo alespoň jeho větší část) prohlédnout z cesty, která vede paralelně s ním. Nejčastěji sjížděný úsek je od mostu při odbočce do sauny po ústí do Salzy.

Lassing

Lassing je sjízdný jen za velké vody (jaro nebo po deštích) a čekají vás tu peřeje WW II–III, za vyšší vody až WW IV. Nástup je za vesničkou Klaus, výstup na soutoku se Salzou. Podél první, obtížnější poloviny řeky (6 km) nevede silnice, pouze šotolinová cesta, a není zde mobilní signál. Konec tohoto úseku je u silničního mostu. První 2 km jsou spíše na rozpádlování a vedou širším údolím. Další 4 km nabírá řeka na rychlosti a zablokovanosti (za nízkého stavu WW II–III, za vysokého WW III–IV). Dalších 5 km od mostu k soutoku se Salzou vede víceméně kolem asfaltky a obtížnost klesá (WW II). Za nižšího stavu vody je řeka přehledná, za vyššího se stává méně přehlednou i díky rychlosti vody, tvoří se také větší válce. V řece bývají často stromy!

Enns v Národním parku Gesäuse

Enns se v těchto místech dá rozdělit na několik částí.

Gesäuseeingang (WW V–VI, 1 km) je velmi těžký a zablokovaný katarakt – celý se dá prohlédnout ze silnice.

Gstatterbodenstrecke (WW II–IV, 8 km) nebo Raftingstrecke, nebo také Bierstrecke. Začíná pod kataraktem před železničním mostem na pravém břehu řeky. Následuje ostrůvek, který je nutné objet vlevo! V pravém rameni je totiž nebezpečný sifon! Za větší vody tlačí hlavní proud doprava, méně zkušeným či slabším pádlerům se doporučuje raději nasednout až pod ostrůvkem. Následuje delší pohodový úsek, občas s většími vlnami (dle vodního stavu) a krásnými výhledy na masiv Hochtorgruppe. Po levé straně je možné vystoupit za šotolinovou pláží a jít se podívat do části kaňonu Bruckgraben. Výstup je možný u silničního mostu Gstatterboden, popřípadě za závěrečným kataraktem. Ten doporučujeme vždy předem z levého břehu prohlédnout!

Raft jedné z místních agentur vyráží na odpolední splutí / F: Black Sheeps Adventures

Raft jedné z místních agentur vyráží na odpolední splutí / F: Black Sheeps Adventures

Kummerbrücke (WW IV–V, 6 km). Začátek úseku je pod parkovištěm Kummerbrücke. Prvních 600 m je nepřehledných a má velký spád, při větší vodě jsou zde mohutné válce a vlny. Klíčovými místy jsou tzv. Schlitz – za větší vody se dá objet, a bezprostředně za ním následuje dvoumetrový skok přes celou řeku – v žádném případě nejet vlevo! Přenášet se dá vpravo.

Prvnímu úseku se dá snadno vyhnout. Po 600 m pod nástupním místem je malinké parkoviště (u křížku), odkud se dá dostat k vodě a nasednout až na lehčí část úseku. Musí se ovšem přejít koleje, za což hrozí pokuta. Klíčové místo na lehčím úseku je tzv. Hartels S za silničním mostem Hartelsgraben. Doporučuje se prohlédnout, za větší vody je sifon na levé straně a také jsou zde dost často zaseknuté stromy.


Tento článek vznikl za podpory národního parku Gesäuse, který má Wildalpen, jakožto i řeku Salzu, od podzimu roku 2018 ve správě. NP nabízí turistům nesčetné možnosti letního i zimního vyžití, od malých dětí po extrémní sportovce. Na www.gesaeuse.at najdete seznam všech aktivit, ubytování, památek a informací z okolí.

 

O autorech

Andrea Košťálová a David Gregorik jsou adrenalinoví nadšenci, které spojila láska k horám, vodě a přírodě jako takové. Od roku 2013 působí na Salze jako raft a canyoning guidi. V roce 2016 se rozhodli postavit na vlastní nohy a založili outdoorovou firmu Black Sheeps Adventures KG ve Wildalpenu. Od roku 2018 taktéž československou základnu a ubytování v penzionu ve Wildalpenu.


Článek na Padler.cz a další foto:

https://www.padler.cz/turistika/38375-reka-salza-a-okoli-podrobne-a-prakticke-informace-nejen-pro-vodacky-vylet/

Podobné příspěvky